เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   

เครื่องพ่นหมอกควันสะพายหลัง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
               
                   

เครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   

เครื่องพ่นหมอกควันแก๊ส มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   

เครื่องพ่นหมอกควันมินิแก๊ส มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
   
                   

เครื่องพ่นหมอกควันมินิปลั้ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
       
                   

เครื่องพ่นหมอกควันขนาดกลาง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
         
                   

เครื่องพ่นหมอกควันขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
             
                   

เครื่องพ่นหมอกควันหลังรถมอเตอร์ไซค์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
       
                   

เครื่องพ่นหมอกควันหลังรถกระบะ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยขนาดเล็ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยขนาดกลาง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถมอเตอร์ไซค์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
           
                    

เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถมาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                    
                   
                   
                   
             
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยชนิดติดตั้ง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME) 

                   
   
                    

เครื่องฟอกอากาศ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับฟอกอากาศ กำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (AIR PURIFY)

                   
                    
                   
             
                   

เครื่องกำจัดตัวเรือด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเรือด ตัวเรือด ไข่ตัวเรือด สามารถกำจัดได้ 100% (BED BUG KILLER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
                   

เครื่องกำจัดไรฝุ่น มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดไรฝุ่น ตัวไรฝุ่น ไข่ไรฝุ่น สามารถกำจัดได้ 100% (DUST MITE KILLER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   
                   

ถังฉีดพ่นสเปรย์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (PROFESSIONAL SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
                   

เครื่องพ่นยาสะพายหลัง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (POWER SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   
                   

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (BATTERY SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
                   

เครื่องปั๊มพ่นยาสามสูบ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (ENGINE SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   

เครื่องบินพ่นยา มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (DRONE SPRAYER) 

                   
             
                    

เครื่องไฟดักยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (INSECT LIGHT TRAP)

                   
                   
                   
                   
                   
   
                   

เครื่องกำจัดลูกน้ำ LARVASONIC มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดลูกน้ำ ลูกน้ำยุงและแมลงชนิดต่างๆ (LARVASONIC)

                   
                 
                   

เครื่องไล่ยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับไล่ยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (FOG MACHINE)

                   
                 
                   

เครื่องไล่ยุงและแมลงอัลตร้าโซนิค มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับไล่ยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (PEST REJECT)

                   
                 
                   

เครื่องตรวจจับแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับตรวจจับแมลง แมลงคลาน ปลวก และแมลงชนิดต่างๆ (TERMITE DETECTION) 

                   
           
                    

เครื่องวัดละอองฝอย มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับวัดค่าละอองฝอยเครื่องพ่นชนิดต่างๆ (FLOW METER) 

                   
                 
                    

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (DELTAMETHRIN)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     <