เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

เครื่องพ่นหมอกควันสะพายหลัง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
       
                   

เครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
               
                   

เครื่องพ่นหมอกควันแก๊ส มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   

เครื่องพ่นหมอกควันมินิแก๊ส มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
                   
             
                   

เครื่องพ่นหมอกควันมินิปลั้ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
         
                   

เครื่องพ่นหมอกควันขนาดกลาง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
 
                   

เครื่องพ่นหมอกควันขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                 
                   

เครื่องพ่นหมอกควันหลังรถมอเตอร์ไซค์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
         
                   

เครื่องพ่นหมอกควันหลังรถกระบะ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
       
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยขนาดเล็ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
         
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยขนาดกลาง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
         
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถมอเตอร์ไซค์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
           
                    

เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถมาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
           
                    

เครื่องพ่นละอองฝอยชนิดติดตั้ง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME) 

                   
           
                    

เครื่องพ่นกำจัดเชื้อโรค มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTION) 

                   
 
                   

เครื่องพ่นกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTION)   

                   
                 
                    

เครื่องพ่นกำจัดเชื้อโรคขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTION)

                   
                   
         
                   

เครื่องกำจัดเชื้อโรค มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTION) 

                   
   
                    

เครื่องกำจัดตัวเรือด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเรือด ตัวเรือด ไข่ตัวเรือด สามารถกำจัดได้ 100% (BED BUG KILLER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
                   

เครื่องกำจัดไรฝุ่น มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดไรฝุ่น ตัวไรฝุ่น ไข่ไรฝุ่น สามารถกำจัดได้ 100% (DUST MITE KILLER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
                   

เครื่องกำจัดไรฝุ่นแสงยูวี มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดไรฝุ่น ตัวไรฝุ่น สามารถกำจัดได้ 100% (DUST MITE KILLER)

                   
                   
                   
                   
           
                   

ถังฉีดพ่นสเปรย์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (PROFESSIONAL SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
       
                   

ขวดฉีดพ่นสเปรย์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (PROFESSIONAL SPRAYER)

                   
                 
                   

เครื่องพ่นยาสะพายหลัง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (POWER SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
     
                   

เครื่องพ่นยามือโยก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (MANUAL SPRAYER) 

                   
       
                    

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (BATTERY SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   

เครื่องพ่นยาขนาดกลาง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (POWER SPRAYER) 

                   
             
                    

เครื่องพ่นยาขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (POWER SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
                   

เครื่องปั๊มพ่นยาสามสูบ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (ENGINE SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
                   

เครื่องอัดน้ำยาเคมี มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ENGINE SPRAYER) 

                   
             
                    

เครื่องบินพ่นยา มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (DRONE SPRAYER) 

                   
             
                    

เครื่องไฟดักยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (INSECT LIGHT TRAP)

                   
                   
           
                   

เครื่องตรวจจับแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับตรวจจับแมลง แมลงคลาน ปลวก และแมลงชนิดต่างๆ (TERMITE DETECTION) 

                   
                 
                    

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (DELTAMETHRIN)

                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (CYPERMETHRIN)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงเกษตร มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (INSECTICIDE)

                   
                   
                   
           
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดลูกน้ำ ลูกน้ำยุงและแมลงชนิดต่างๆ (TEMEPHOS)

                   
                   
                   
                 
                   

จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดลูกน้ำ ลูกน้ำยุงและแมลงชนิดต่างๆ (BACILLUS) 

                   
               
                    

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTANT)

                   
                   
               
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดปลวก แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (TERMITE KILLER)

                   
                   
                   
   
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดเหยื่อปลวก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดปลวก แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (TERMITE BAIT) 

                   
         
                    

ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดหนู และหนูนำโรคชนิดต่างๆ (BROMADIOLONE) 

                   
     
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดมด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดมด แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (DECAHYDRATE)

                   
               
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงวัน มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (IMIDACLOPRID)

                   
               
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัด แมลงสาบ แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (CHLORPYRIFOS)

                   
   
                   

ผลิตภัณฑ์กันยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกันยุง แมลงบิน และแมลงชนิดต่างๆ (INSECT SPRAYER)

                   
             
                   

ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับป้องกันยุง แมลงบิน และแมลงชนิดต่างๆ (INSECT REPELLENT)

                   
                 
                    

ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับป้องกันไรฝุ่น และไรฝุ่นชนิดต่างๆ (PROTECTOR MATTRESS)

                   
               
                    

มุ้งป้องกันและกำจัดแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์  สำหรับป้องกันแมลง และกำจัดแมลง ชนิดต่างๆ (INSECT NETS)

                   
               
                    

ชุดป้องกันสารเคมี มาตรฐาน สากล สำหรับป้องกันสารเคมี ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันเชื้อโรค (PROTECTIVE COVERALL)

                   
         
                   

หน้ากากป้องกันสารเคมี มาตรฐาน สากล สำหรับป้องกันสารเคมี ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันเชื้อโรค (PROTECTIVE RESPIRATORY)

                   
     
                   

ที่ครอบปากป้องกันสารเคมี มาตรฐาน สากล สำหรับป้องกันสารเคมี ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันเชื้อโรค (PROTECTIVE RESPIRATORY)

                   
           
                   

ที่ปิดหูสำหรับป้องกันเสียงดัง มาตรฐาน สากล สำหรับปิดหูป้องกันเสียงดัง และลดความดังของเสียง (EAR MUFF)

                   
             
                   

ถุงมือป้องกันสารเคมี มาตรฐาน สากล สำหรับป้องกันสารเคมี ป้องกันฝุ่นละออง (PROTECTIVE GLOVES)

                   
                 
                   

แว่นตาป้องกันสารเคมี มาตรฐาน สากล สำหรับป้องกันสารเคมี ป้องกันฝุ่นละออง (PRPTECTION GOGGLES)

                   
                 
                    

ไฟฉายส่องตัวเรือด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับส่องตัวเรือด แมลง และแมลงต่างๆ (LED FLASH LIGHT)

                   
                 
                    

แก๊สกระป๋อง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับสตาร์ทติดเครื่องพ่นหมอกควัน (BUTANE GAS)

                   
                 
                   

ปืนยิงเจล มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ยิงเจลกำจัดแมลงตามสถานที่ต่างๆ (GEL BAIT GUN)

                   
                 
                   

ดอกสว่านหัวเพชร มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับขุดเจาะพื้น เพื่อฉีดเคมีกำจัดแมลงตามพื้นที่ต่างๆ (DIAMOND TOOL)

                   
                 
                   

ดอกสว่านกระแทก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับขุดเจาะพื้น เพื่อฉีดเคมีกำจัดแมลงตามพื้นที่ต่างๆ (DIAMOND TOOL)

                   
                 
                   

แท่นสว่าน มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับขุดเจาะพื้น เพื่อฉีดเคมีกำจัดแมลงตามพื้นที่ต่างๆ (DIAMOND TOOL)

                   
                 
                   

กล่องดักหนู มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับดักจับหนู และหนูชนิดต่างๆ ตามสถานที่ต่างๆ (MOUSE TRAP)

                   
             
                   

ชุดตรวจสารเสพติด สำหรับตรวจสารเสพติด ชนิดต่างๆ (ADDICTIVE EQUIPMENT)

                   
                 
                   

วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สำหรับฉีดป้องพิษสุนัขบ้า (HYDROPROBIA DETECTOR)

                   
                 
                   

ยาคุมกำเนิดในสัตว์ สำหรับคุมกำเนิดในสัตว์ (BIRTH CONTROL PILL)